banner

Vítejte na stránkách společnosti RAEN

Historie společnosti

Společnost RAEN spol. s r.o. byla založena v roce 1990 a navázala na dlouholetou tradici a činnost organizace provádějící koncepční, poradenskou a technickou pomoc pro státní orgány i výrobní podniky průmyslu v oblasti energetiky a ekologie od roku 1960.

Charakteristika činnosti

V rámci své činnosti poskytuje inženýrské a konsultační služby, především v oblasti úspor a efektivního provozu energetického hospodářství, využití alternativních a netradičních zdrojů energie a snižování negativního vlivu energetiky na životní prostředí. Zpracovává na základě zákona č. 406/2000 Sb. a příslušných vyhlášek

a dále provádí měření, vyhodnocování celých energetických systému i jeho jednotlivých částí.

Činnost pracoviště je založena na dlouhodobých zkušenostech, odbornosti a technickém přehledu jednotlivých pracovníků v daných oblastech. Pro orgány státní správy zpracovává podklady pro tvorbu a realizaci energetické politiky a životního prostředí, analýzy spotřeb energie s koncepčními návrhy na řešení výhledu ve výrobě a spotřebě energie.

Společnost je energetickým konzultačním a informačním střediskem (EKIS) Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky s pověřením provádět poradenskou informační a osvětovou činnost na úseku úspor a efektivního využívání paliv a energie s přímým zaměřením na oblast průmyslové energetiky, energetických zdrojů včetně obnovitelných a alternativních, distribuce tepla, energetických územních dokumentů a snižování vlivu energetiky na životní prostředí.

V rámci Programů státních podpor při snižování spotřeby paliv a energie v ČR poskytuje bezplatné poradenské služby pro veřejnost, zástupce státní správy, podniky a drobné podnikatele. Pro účely dotační podpory z programů a fondů společnost zpracovává posudky a studie pro:

Kromě vlastní poradenské a konzultační činnosti se RAEN s.r.o. také významně podílí na přípravě a realizaci produktů pro poradenství, jako jsou metodické příručky, typová řešení, databázové a informační systémy. V současné době je činnost společnosti zaměřena především na metodickou přípravu provádění energetických auditů jako moderního nástroje pro snižování spotřeby paliv a energie v průmyslu, případně i v objektech občanské vybavenosti, zpracování energetických koncepcí měst a regionů a studií k zvyšování energetické efektivnosti.

Organizace je na základě úspěšných výsledků zařazena do databáze Poradců pro zpracování energetických projektů s podporou fondů EU .

solar
TOPlist
Copyright © 2000-2013, RAEN spol. s r.o.