banner

Kontrola účinnosti kotlů

Kontrola účinnosti provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie dle vyhlášky č. 194/213 Sb.


Povinnost vlastníků

U provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW a příslušných rozvodů tepelné energie je jejich vlastník nebo společenství vlastníků jednotek povinen

  • zajistit pravidelnou kontrolu těchto kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie,
  • předložit na vyžádání zprávy o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie ministerstvu nebo Státní energetické inspekci,

Četnost prováděných kontrol

V případě, že kotel s rozvody tepelné energie není provozován na základě licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie, je četnost provádění kontrol včetně termínu, do kterého je potřeba provést první kontrolu, uvedena v následující tabulce

V případě, že kotel s rozvody tepelné energie je provozován na základě licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie, je četnost provádění kontrol jednou ročně.

Kontrolu provádí

U provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie

  • které nejsou předmětem licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie podle zákona č. 458/2000 Sb. může provádět pouze příslušný energetický specialista
  • které jsou předmětem licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie provádí držitel této licence na výrobu tepla a držitel licence na rozvod tepla

Povinnost se nevztahuje

  • na kotle a vnitřní rozvody tepelné energie umístěné v rodinných domech, bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost. Na kotle a vnitřní rozvody tepelné energie umístěné v rodinných domech, bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci se poskytuje poradenství.

Reference

solar
TOPlist
Copyright © 2000-2007, RAEN spol. s r.o.