banner

Obnovitelné a druhotné zdroje energie

OBNOVITELNÉ ENERGETICKÉ ZDROJE

Poradenství, návrhy, studie proveditelnosti a audity na systémy a zařízení pro využití obnovitelných zdrojů

 • Biomasa – odpadní, pěstovaná
 • Sluneční energie
  • kolektory – ohřev TV, vytápění
  • fotovoltaika – elektrická energie
  • pasivní systémy
 • Využití energie okolí
  • tepelná čerpadla – země, voda, vzduch
  • geotermální energie – přímé využití
 • Vodní energie
 • Větrná energie

DRUHOTNÉ ENERGETICKÉ ZDROJE

 • Odpadní teplo – využití všech druhů odpadního tepla (voda, vzduch, spaliny, výměníky, rekuperátory)
 • Technologické odpady – termické likvidace odpadu s energetickým využitím a ekologickým zajištěním

Reference

solar
TOPlist
Copyright © 2000-2007, RAEN spol. s r.o.