banner

Kontrola klimatizačních systémů

Kontrola klimatizačních systémů podle vyhlášky č. 193/213 Sb.

Povinnost vlastníků

U provozovaných klimatizačních systémů se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW je jeho vlastník nebo společenství vlastníků jednotek povinen

 • zajistit pravidelnou kontrolu tohoto klimatizačního systému, jejímž výsledkem

  je písemná zpráva o kontrole klimatizačního systému

 • předložit na vyžádání zprávy o kontrole klimatizačního systému ministerstvu nebo Státní energetické inspekci

Kontrola klimatizačního systému zahrnuje

 • hodnocení dokumentace a dokladů klimatizačního systému,
 • vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti přístupných zařízení klimatizačního systému,
 • hodnocení údržby klimatizačního systému,
 • hodnocení dimenzování klimatizačního systému v porovnání s požadavky na chlazení budovy,
 • hodnocení účinnosti klimatizačního systému a
 • doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení stávajícího stavu klimatizačního systému.

Četnost prováděných kontrol

Kontrolu provádí

 • kontrolu klimatizačních systémů může provádět pouze příslušný energetický specialista

Povinnost se nevztahuje

 • na klimatizační systémy umístěné v rodinných domech, bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost. Na klimatizační systémy umístěné v rodinných domech, bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci se poskytuje poradenství

Reference

solar
TOPlist
Copyright © 2000-2007, RAEN spol. s r.o.