banner

Energetické audity a energetické posudky

RAEN spol. s r.o. provádí energetické audity na základě zákona č. 406/2000 Sb.. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Náplň energetického auditu se řídí vyhláškou MPO ČR číslo 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku.

PROVÁDÍME ENERGETICKÉ AUDITY:

 • průmyslových objektů a zařízení
 • energetických zdrojů
 • občanských staveb (nemocnice, školy, úřady, kulturní a sportovní budovy apod.)
 • obytných budov

Základní obsah energetického auditu

 • titulní list,
 • identifikační údaje,
 • popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu,
 • vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu,
 • návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie,
 • varianty z návrhu jednotlivých opatření,
 • výběr optimální varianty,
 • doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický audit,
 • evidenční list energetického auditu,
 • kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie.

Základní obsah energetického posudku

 • titulní list,
 • účel zpracování podle § 9a zákona,
 • identifikační údaje,
 • stanovisko energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek,
 • evidenční list energetického posudku,
 • kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie.

ENERGETIČTÍ AUDITOŘI

Ing. Václav Šrámek (osvědčení č. 017)
Ing. Michal Palečko (osvědčení č. 018)
Ing. Karel Zelený (osvědčení č. 021)

Reference

solar
TOPlist
Copyright © 2000-2007, RAEN spol. s r.o.