banner

Ekologie

Ekologie energetického hospodářství

  • Návrhy koncepce ochrany životního prostředí v oblasti prumyslové energetiky
  • Návrhy řešení k odstranění negaticního vlivu průmyslové energetiky na životní prostředí
  • Provádění analýz vlivu provozu energetických výroben na životní prostředí včetně návrhu na opatření
  • Řešení ekologického provozu energetického hospodářství návrhem progresivních technologických zařízení

Ekologický audit

  • Rozbory a odborné posudky pro investiční a rozhodovací činnost
  • Studie a návrhy čištění spalin – odprašování, odsiřování, denitrifikace
  • Orientační měření a vyhodnocování emisí z tepelných zdrojů, stanovení technicko – ekonomických podmínek pro nepřekračování emisních limitů

Likvidace spalitelného odpadu

  • Zpracování studií, posudků a návrhů progresivních technologií pro termickou likvidaci odpadu s energetickým využitím a ekologickým zajištěním

Regionální politika

  • Spolupráce s orgány samosprávy při zabezpečování cílů regionální energetické a ekologické politiky
solar
TOPlist
Copyright © 2000-2007, RAEN spol. s r.o.